Regulamin sklepu

  1. Właścicielem sklepu internetowego pod adresem www.tomsky.pl/shop jest firma Tomsky Internet Marketing.
  2. Wszystkie podane kwoty są cenami brutto w walucie PLN.
  3. Na wszystkie zakupione produkty lub usługi wystawiana jest faktura VAT 23% po zaksięgowaniu środków na koncie.
  4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Tomsky.
  5. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
  6. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
  7. Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia, pracownik Sklepu internetowego potwierdzi dostępność produktu do  sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.
  8. Zapłata za produkt lub usługę uiszczana jest na podany rachunek bankowy firmy Tomsky za pomocą płatności elektronicznych lub przelewem tradycyjnym na konto. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.