TAILOR-MADE solutions for your company

Szukasz dynamicznego partnera, który nie tylko tworzy strony internetowe, ale także wprowadza Twoją markę na szczyt wyników wyszukiwania? Tomsky to firma, która nieustannie definiuje nowe standardy w branży web developmentu, programowania, i skutecznego pozycjonowania stron www.

 

Tworzymy Strony WWW: Poczuj siłę kreatywności i funkcjonalności w naszych projektach. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz prostego landing page, czy też rozbudowanego portalu, nasz zespół dostarczy Ci rozwiązanie, które wyróżni Cię w internecie.

 

Programowanie i Oprogramowanie CMS: Jesteśmy mistrzami w opracowywaniu oprogramowania opartego na Content Management System (CMS). Nasze rozwiązania są nie tylko funkcjonalne, ale także łatwe w obsłudze, umożliwiając Ci pełną kontrolę nad treściami na swojej stronie.

 

 
Pozycjonowanie Stron WWW: Twoja strona zasługuje na uwagę! Dzięki naszym zaawansowanym strategiom SEO, zapewnimy Ci widoczność w wynikach wyszukiwania. Bądź liderem w branży, a niech Klienci znajdą Ciebie z łatwością.

 

Oprogramowanie w Sieci WEB: Skupiamy się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w sieci WEB. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz dostosowanego oprogramowania biznesowego, czy narzędzi do zarządzania treściami online, jesteśmy gotowi sprostać Twoim wymaganiom.

 

Profesjonalne Doradztwo i Doświadczenie: Nasz zespół składa się z doświadczonych ekspertów, gotowych do udzielenia Ci profesjonalnego doradztwa. Nasze rozwiązania opierają się na bogatym doświadczeniu w branży, a nasza wiedza jest Twoim kluczem do sukcesu online.

 

Dopasowane do Twoich Oczekiwań: Jesteśmy dumni z elastyczności naszych usług. Niezależnie od tego, czy jesteś małą firmą, czy dużym przedsiębiorstwem, tworzymy rozwiązania idealnie dopasowane do Twoich potrzeb i oczekiwań.

 

Tworzymy i modyfikujemy oprogramowanie oparte na m.in. takich CMSach:

 

 •             WordPress
 •             Joomla
 •             PrestaShopjoomla, pozycjonowanie, pozycjonowanie joomla, seo
 •             VirtueMart
 •             Magento
 •             OScommerce
 •             Shoper
 •             Inne autorskie oraz egzotyczne

 

Dlaczego Tomsky?

Innowacyjność: Prowadzimy rynek, nie podążamy za nim.
Jakość: Każdy projekt jest dla nas wyjątkowy, i dbamy o najwyższą jakość.
Skuteczność: Nasze strategie pozycjonowania przynoszą realne rezultaty.
Partnerstwo: Jesteśmy Twoim partnerem, gotowym wspierać Cię na każdym etapie.

Każdy projekt jesteśmy w stanie wykonać kompleksowo również z:

 •             projektem graficznym,
 •             prototypem,
 •             wersją strony mobilnej,
 •             przeprowadzeniem testów po wdrożeniowych,

a po oddaniu strony możesz liczyć na wsparcie marketingowe z naszej strony.

 

Skontaktuj się z nami już dziś i przekonaj się, jak możemy podnieść Twoją obecność online na nowy poziom!

W celu uzyskania większej informacji lub przygotowaniu bezpłatnej oferty skorzystaj z Kontaktu.

 

Strony www

Stworzymy rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb. Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić!

więcej

 

Programowanie

Modyfikacje dopasowane do Twoich oczekiwań. Sprawdź nasze umiejętności!

więcej

 

 

Pozycjonowanie

Sprawdź jak wysoko możemy Cię podnieść w wyszukiwarce – zapytaj o bezpłatną wycenę!

więcej

 

Looking for a dynamic partner who not only creates websites but also takes your brand to the top of search results? Tomsky is a company that continually sets new standards in the web development, programming, and effective website positioning industry.

We Create Websites: Experience the power of creativity and functionality in our projects. Whether you need a simple landing page or an extensive portal, our team will provide you with a solution that will make you stand out on the internet.

Programming and CMS Software: We are masters at developing software based on Content Management Systems (CMS). Our solutions are not only functional but also user-friendly, giving you full control over the content on your site.

Website Positioning: Your website deserves attention! With our advanced SEO strategies, we ensure visibility in search results. Be a leader in the industry, and let customers find you easily.

Web Software: We focus on creating innovative solutions in web software. Whether you need customized business software or tools for managing online content, we are ready to meet your requirements.

Professional Consulting and Experience: Our team consists of experienced experts ready to provide you with professional advice. Our solutions are based on a rich industry experience, and our knowledge is your key to online success.

Tailored to Your Expectations: We take pride in the flexibility of our services. Whether you are a small business or a large enterprise, we create solutions perfectly tailored to your needs and expectations.

We create and modify software based on various CMS, including:

Why Tomsky?

Innovation: We lead the market; we don’t follow it.

Quality: Every project is unique to us, and we prioritize the highest quality.

Effectiveness: Our positioning strategies deliver tangible results.

Partnership: We are your partner, ready to support you at every stage.

We can comprehensively handle every project, including:

Contact us today and discover how we can elevate your online presence to a new level!

For more information or to request a free quote, please use the contact details provided.

Websites

We will create tailor-made solutions and products perfectly suited to your expectation. See what we can do for you!

more

Programming

Modifications tailored to your expectations. Check our skills!

 

more

Positioning

Check how high we can raise you in the search engine – ask for a free quote!

more