Konfigurator produktu

Konfigurator produktu wykonany dla firmy Champion Color. Moduł wykonany jako wtyczka do WordPress’a.

  • możliwość dodawania nieograniczonej ilości kategorii
  • przypisywanie zdjęcia i koloru danemu produktowi