Rozwiązania TAILOR-MADE dla Twojej firmy

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Jako spółka Tomsky sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy 81 – 572) przy ul. Lipowej nr 16B/6, NIP 5862299502, REGON 362332977 jest administratorem danych osobowych Państwa, jako Klientów i interesantów przedsiębiorstwa.

Spełniając obowiązek nałożony treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanego w skrócie RODO, przedstawiamy poniżej informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda (art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), spoczywający na nas obowiązek prawny (art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub nasz prawnie uzasadniony interes (art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Podanie Państwa danych osobowych w każdym przypadku jest dobrowolne. Państwa zgoda jest jednak konieczna abyśmy mogli dane przetwarzać i gromadzić. Brak wyrażenia zgody skutkuje więc niemożnością podjęcia przez nas działań, np. użycia przesłanego przez Państwa CV, czy udzielenia odpowiedzi przesłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Administratorem danych osobowych jest spółka Tomsky Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy 81 – 572) przy ul. Lipowej nr 16B/6, NIP 5862299502, REGON 362332977. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z administratorem kontaktować się można za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@tomsky.pl .
 4. Dane osobowe wykorzystywane będą przez nas w następujących celach:
  1. w przypadku pozyskania Państwa danych z przesłanych do nas aplikacji rekrutacyjnych i życiorysów (CV) oraz zebranych w toku rozmów kwalifikacyjnych oraz testów i badań prowadzonych w ich ramach – w celu przeprowadzenia procesów rekrutacji, a także w celach dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawą przetwarzania dany jest w tym wypadku Państwa zgoda oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO);
  2. w przypadku pozyskania Państwa danych na skutek subskrypcji newslettera – w celu realizacji naszego własnego marketingu bezpośredniego i kierowania do Państwa informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Państwa adres e-mail – podstawą przetwarzania dany jest w tym wypadku Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), których działalność jest niezbędna do prawidłowego świadczenia przez nas usług np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, dostawcy płatności elektronicznej, firmy zajmujące się marketingiem naszych usług i wysyłką newslettera; podmioty te są zobowiązane do stosowania takich samych, jak nasze, zasad zabezpieczenia i ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane mogą być także przekazywane naszym klientom, zlecającym nam procesy rekrutacyjne – w takim wypadku dane przekazywane są na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.
 6. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnia roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez administratora danych osobowych, a także przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków podatkowych i przez okres przedawnienia obowiązku podatkowego.
 8. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.